Zestaw do badania filtracji gruntów wg CEN ISO/TS 17892-11

Zestaw przeznaczony jest do określania współczynnika filtracji (wodoprzepuszczalności) dla gruntów nasyconych wodą, takich jak nawodnione piaski i żwiry, przy stałym gradiencie hydraulicznym.

Badana próbka poddawana jest przepływowi wody. W celu okreslenia filtracji mierzy się ciśnienie oraz objętość wody przechodzącej przez próbkę. Uzyskane wyniki mogą byc wykorzystane do oznaczenia przepływu wody gruntowej oraz oceny przepuszczalności a także wydzielenie warstw nieprzepuszczalnych w profilu gruntowym.

 

ZGODNY Z NORMĄ

DIN 18130-1

Laboratory tests for determining the coefficient of permeability of soil.

CEN ISO/TS 17892-11

Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 11. Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym.

 

W zestawie:

  • Zakres pomiaru do 10-3E
  • Stojak z podstawą:

Uchwyt na zbiornik odpowietrzający

Uchwyt na zbiorniki przelewowe z możliwością regulacji wysokości

Uchwyt na rurki piezometryczne

  • Dwa zbiorniki przelewowe z możliwością regulacji wysokości
  • Dwie rurki piezometryczne skalowane
  • Zbiornik odpowietrzający
  • Pompa próżniowa

Wymiary: 1700x1000x600mm

 

Komory badawcze należy zamawiać oddzielnie

Nasi partnerzy: