Sonda Dynamiczna Średnia DPM/DPL [30/10 kg] - z napędem pneumatycznym

Sonda Dynamiczna Średnia - Lekka DPM/DPL z napędem pneumatycznym (in. sonda wbijana, sonda stożkowa) to wygodne i łatwe w użyciu mechaniczne urządzenie do wyznaczania stopnia zagęszczenia gruntu oraz oceny wytrzymałości i odkształcalności gruntów niespoistych.

Sonda automatyczna zastępuje stosowanie sondy ręcznej.

Zaletą urządzenia jest wykorzystanie pneumatyki napędzanej silnikiem spalinowym HONDA.  Rozwiązanie to zapewnia stałą wysokość podnoszenia
i stałą siłę uderzenia obciążnika, więc każdy pomiar jest przeprowadzany według tych samych parametrów.

Dzięki dodatkowemu obciążnikowi 20 kg sonda umożliwia również przeprowadzanie sondowań średnich typu DPM.

 

ZASTOSOWANIE

 • Sondowania lekkie typu DPL [obciążnik 10 kg] - zakres do 10 m p.p.t.
 • Sondowania średnie typu DPM [obciążnik 30 kg] - zakres do 15-20 m p.p.t.
 • Wyznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu ID
 • Wyznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu IS

 

KOMPATYBILNOŚĆ Z NORMAMI:

PN-BN-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 22476-2

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 2. Sondowanie dynamiczne

 

ZALETY SONDY DPL/DPM

 • Możliwość przeprowadzania sondowań średnich i lekkich za pomocą jednego urządzenia
 • Zastąpienie pracy ludzkiej urządzeniem zautomatyzowanym
 • Zapewnienie stałej wysokości podnoszenia obciążnika oraz stałej liczby uderzeń
 • Lepsza kontrola nad własciwym przebiegiem badania
 • Demontowany obciążnik 20 kg umożliwiający przekształcenie sondy średniej w sondę lekką

 

W zestawie sondy DPL/DPM znajduje się następujące wyposażenie:

 

Do każdej sondy dynamicznej dołączane są następujące dokumenty:

 • Deklaracja Zgodności wg. ISO/IEC Guide 22 z odpowiednimi normami
 • Instrukcja obsługi sondy

 

Sondę można w każdej chwili doposażyć w dodatkowe akcesoria zgodnie z potrzebami Klienta !

 • Stożki do sondowań typu DPL
 • Stożki do sondowań typu DPM
 • Żerdzie o średnicy  Ø 22 mm, długość 1 m [skalowane co 10 cm], łącznik M16
 • Żerdzie o średnicy  Ø 32 mm, długość 1 m [skalowane co 10 cm], łącznik M22
 • Wyciągi dźwigniowe ręczne oraz wyciągarki hydrauliczne
 • Skrzynie do sondy
 • Skrzynie na żerdzie
 • Szczotkę do czyszczenia gwintów wewnętrznych

 

Oferujemy również oprogramowanie do archiwizacji i analizy wyników sondowań dynamicznych

Każdą sondę pneumatyczną można doposażyć w Automatyczny Licznik Uderzeń HMP SON-P

Nasi partnerzy: