Lekka Płyta Dynamiczna HMP LFG 4 do kontroli zagęszczenia gruntu

Płyta dynamiczna (płyta obciążana dynamicznie) HMP LFG jest niezawodnym, precyzyjnym i niedrogim urządzeniem do wyznaczania dynamicznego modułu odkształcenia Evd.

 

Szybka kontrola zagęszczenia i ocena nośności podłoża !

 • Badanie wartości osiadania gruntu
 • Automatyczne obliczanie prędkości osiadania s/v
 • Automatyczne obliczanie dynamicznego modułu odkształcenia Evd
 • Prezentacja wyników pomiaru na elektronicznym rejestratorze lub możliwość wydruku

 

Pobierz najnowszy prospekt informacyjny:

Zapraszamy do zapoznania się z Animacją działania rejestratora HMP LFG-4.

 

Rejestrator płyty dynamicznej HMP LFG 4 generacji to:

 • Nowy panel nawigacyjny z intuicyjną obsługą
 • Bezprzewodowa komunikacja z modułem GPS
 • Pamięć wewnętrzna umożliwiająca zapis 500 cykli pomiarowych
 • Sygnał akustyczny potwierdzający gotowość urządzenia do pracy
 • Złącze USB do podłączenia pamięci zewnętrznej i komputera

 

Dowolna konfiguracja Lekkiej Płyty Dynamicznej HMP LFG-4:

 • HMP LFG-4 - wersja podstawowa
 • HMP LFG-4/PC - wersja z oprogramowaniem komputerowym
 • HMP LFG -4/D - wersja z drukarką
 • HMP LFG-4-D/PC - wersja z drukarką oraz oprogramowaniem komputerowym
 • HMP LFG-4-D/PC+GPS - wersja ALL INCLUSIVE zawierająca drukarkę, oprogramowanie komputerowe oraz zewnętrzny odbiornik GPS
 • 2 rodzaje obciążników: 10 i 15 kg

 

Płytę dynamivzną można dowolnie doposażyć w dodatkowe akcesoria w zależności od wymagań użytkownika.

 

… niemiecka niezawodność, jakość i precyzja …

 

Lekka Płyta Dynamiczna jest produkowana od ponad 27 lat przez niemieckiego producenta firmę HMP Prufgeratebau GmbH. Urządzenie jest aktualnie najbardziej sprawdzonym i powszechnie stosowanym miernikiem zagęszczenia w badaniach drogowych, ziemnych, wodno-kanalizacyjnych oraz infrastrukturalnych.

Zapewnia szybką kontrolę nośności podłoża gruntowego w budownictwie drogowym i infrastrukturalnym oraz miarodajną ocenę stanu zagęszczenia gruntu na każdym etapie realizacji dokumentacji projektowej.

 

Metoda kontrtoli zagęszczenia płytą dynamiczną jest określona w niemieckiej normie dotyczącej technicznych warunków badań dla gruntów i skał TP BF-StB part B 8.3, wydanie 2012.

 

Zakres badań:

 • dla gruntów grubo- i różnoziarnistych o maksymalnym rozmiarze ziarna 63 mm
 • określanie dynamicznego modułu odkształcenia gruntu w zakresie Evd = 15...70 MN/m² (optymalny zakres dla obciążnika 10 kg) i Evd = 70...120 MN/m²  (dla obciążnika 15 kg)
 • maksymalny zakres 15…225 MN/m2.

 

PŁYTY DYNAMICZNE HMP LFG SĄ WYTWARZANE W SYSTEMIE JAKOŚCI PRODUKCJI, ZARZĄDZANIA, ROZWOJU TECHNOLOGII ORAZ SERWISU

DIN EN ISO 9001 :2008

 

Nasi partnerzy: