Mieszarki do betonów i cementów

Mieszarka pozioma do mieszanek betonowych

Mieszarka jest przeznaczona do przygotowywania mieszanek betonowych i zaprawy murarskiej o objętości do 75 litrów

 

wg PN-EN 12350-1

więcej
Mieszarka przeciwbieżna do betonu

Mieszarka przeznaczona jest do wytwarzania mieszanek betonowych z kruszywem o maksymalnym uziarnieniu 16 mm.

 

PRODUKCJA NIEMIECKA

więcej
Mieszarka do betonu

Laboratoryjna mieszarka służy do przygotowywania mieszanek betonowych i cementowych o objętości do 70 litrów.
 

więcej
Mieszarka do zapraw cementowych [nr kat.: M/LMB-s]

Kompaktowy mikser do mieszania zapraw cementowych

Planetarny ruch mieszadła

Prędkość mieszania regulowana kilkustopniowo

Wg normy PN-EN 196-1

więcej
Automatyczna mieszarka do zapraw cementowych

Możliwość programowania cykli mieszania

Automatyczny dozownik piasku

Planetarny system mieszania

 

Wg normy PN-EN 196-1 i 196-3

więcej

Nasi partnerzy: