Automatyczny ubijak Proctora oraz do próbek CBR

Ubijak Proktora służy do oznaczania wilgotności optymalnej i maksymalnego ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego metodą Proctora. Ponadto pozawala również na zagęszczanie próbek w cylindrach CBR.

Zapraszamy do obejrzenia filmu

 

ZGODNY Z NORMAMI 

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-EN 13286-2

Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proktora.

DIN 18127 

Gleba, dochodzenie i badania - badanie Proctora.

ASTM D 698/D1557

Metody badania laboratoryjne. Charakterystyka zagęszczania gleby przy użyciu standardowych nakładu (12 400 ft-lbf/ft3 (600 kN-m/m3))/ Standardowe metody badania laboratoryjne Charakterystyka zagęszczania gleby za pomocą modyfikowanej wysiłku (56000 ft-lbf/ft 3 (2700 kN-m / m 3))

AASHTO T134 

Standardowa metoda testu Stosunków gęstości wilgoć cementu Pochvosmesi.

 

UBIJAK MOŻNA DOSTOSOWAĆ DO KAŻDEJ METODY ZAGĘSZCZANIA PRÓBEK METODĄ PROCTORA !

 

  • Możliwość badań według metody A, B i C
  • Możliwość badań według metody I, II, III i IV
  • Możliwość ubijania prób CBR
  • Możliwość zaprogramowania 30 różnych testów! 

15 programów do wykonywania testów normowych i ich modyfikacji

Możliwe zaprogramowanie 15 testów własnych

  • Możliwość przystosowania do wybranej normy i wielkości próbek

(regulacja spadku co 0,01 mm i ilości uderzeń)

  • Elektrycznie sterowany system unoszenia i pozycjonowania ubijaka oraz obrotu formy
  • Łatwa i szybka wymiana ubijaków
  • Nie wymaga specjalnej konserwacji
  • Maksymalna wysokość robocza 232,5 cm - mieści się w każdym pomieszczeniu!
  • Wyłącznik bezpieczeństwa

Zasilanie: 400V, 50Hz - L1, L2, L3, N, PE, 0,75 kW

Wymiary: 74x 49 cm, h=180 cm

Waga: 340 kg

 

Opcjonalnie Ubijak Proctor'a można doposażyć we wkładkę dźwiękochlonną dla lepszego komfortu przeprowadzania badań.

 

W ofercie posiadamy komplet wyposażenia do badań metodą Proctor'a !

Nasi partnerzy: