Sonda Dynamiczna Lekka DPL [10 kg] - z napędem pneumatycznym

Lekka Sonda Dynamiczna DPL z napędem pneumatycznym (in. sonda wbijana, sonda stożkowa, sonda udarowa, sonda gruntowa) to kompaktowe i wygodne w użyciu automatyczne urządzenie do kontroli stopnia zagęszczenia gruntu oraz oceny wytrzymałości i odkształcalności gruntów niespoistych.

 

Sondą dynamiczną badamy opór stawiany przez grunt w momencie zagłębiania specjalnego stożka wbijanego za pomocą młota o wadze 10 kg.

 

Pneumatyka napędzana silnikiem spalinowym HONDA zapewnia stałą wysokość podnoszenia i stałą siłę uderzenia obciążnika, więc badanie jest przeprowadzane wg normowych parametrów.

 

ZASTOSOWANIE:

 • Sondowania lekkie typu DPL [obciążnik 10 kg] - zakres do 10 m p.p.t.
 • Wyznaczanie stopnia zagęszczenia gruntu ID
 • Wyznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu IS

 

KOMPATYBILNOŚĆ Z NORMAMI (przy użyciu normowego osprzętu):

PN-BN-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe.

DIN 22476-2

Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Część 2. Sondowanie dynamiczne

 

ZALETY SONDY DPL

 • Zautomatyzowanie i przyśpieszenie prac badawczych
 • Zapewnienie stałej wysokości podnoszenia obciążnika oraz stałej liczby uderzeń
 • Dokładniejsza kontrola nad właściwym przebiegiem badania

 

Wyposażenie zestawu sondy DPL:

 

Dodatkowe akcesoria do sondy dynamicznej SD-10:

 • Stożki stałe i gubione
 • Żerdzie o średnicy  Ø 22 mm, długość 1 m [skalowane co 10 cm], łącznik M16
 • Wyciągi dźwigniowe ręczne lub wyciągarki hydrauliczne
 • Skrzynia na tłok i agregat sondy
 • Skrzynia na żerdzie
 • Smar do prowadnic
 • Szczotka do czyszczenia gwintów wewnętrznych

 

Proponujemy również oprogramowanie do archiwizacji i analizy wyników sondowań dynamicznych

Sondę dynamiczną pneumatyczną można doposażyć w Automatyczny Licznik Uderzeń HMP SON-P

Nasi partnerzy: