Aparat do oznaczania wodoprzepuszczalności gruntów i kruszyw

Aparat przeznaczony jest do oznaczania wodoprzepuszczalności gruntów sypkich piaszczystych, przy ocenie ich przydatności do celów drogowych lub budowlanych.

Próbkę gruntu o nienaruszonej strukturze wmontowujemy do aparatu i napełniamy go wodą. Mierząc wydatek wody, która przepłynie przez badaną próbkę, przy założonym spadku hydraulicznym i czasie przepływu, określamy wskaźŸnik wodoprzepuszczalności.

 

ZGODNY Z NORMĄ:

PN-55/B-04492

Grunty budowlane - Badania właściwości fizycznych - Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności


W zestawie aparatu Z/ZWK-II znajduje się następujące wyposażenie:

  • kompletny pojemnik cylindryczny
  • pierścień do pobierania próbek
  • sito z nadstawką
  • siatka
  • obciążnik
  • skala

Nasi partnerzy: