Stożek Wasiliewa [nr kat.: Z/ST]

Stożek przeznaczony jest do oznaczania granicy płynności gruntów metodą Wasiliewa. Granice płynności gruntu oznacza się doprowadzając próbkę gruntu do takiej wilgotności, przy której stożek zagłębi się w badaną próbkę pod własnym ciężarem, na głębokość 10 mm w czasie 5 sekund.

 

ZGODNY Z NORMĄ:

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.


W zestawie stożka Wasiliewa znajduje się następujące wyposażenie:

  • stożek wahadłowy o kącie 30o wykonany ze stali nierdzewnej i masie 76 g
  • naczynie cylindryczne
  • podstawa

Nasi partnerzy: