Ubijak Proctora automatyczny wg EN 13286

Aparat przeznaczony jest do oznaczania wilgotności optymalnej, maksymalnego ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego oraz obliczania wskaźnika zagęszczania metodą Proctora.

 

ZGODNY Z NORMĄ

PN-EN 13286-2

Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proktora.

 

  • Możliwość badań według metody A i B
  • Możliwość ubijania prób CBR
  • Możliwość przystosowania do normy PN-B-04481 oraz PN-S-02205

Wysokość spadania: 300, 305, 450 lub 457 mm

Ilość uderzeń: regulowana

Zasilanie: 230V, 50Hz, 0,37 kW

Wymiary: 34 x 64 cm, h=150,6 cm

Waga: 135 kg

 

WYPOSAŻENIE DO BADAŃ WG NORMY PN EN 13286-2

 

Dla metody A

Ubijak A Ø 50,0 mm x 2,5 kg x 305 mm

Dla metody B

Ubijak B Ø 50,0 mm x 4,5 kg x 457 mm

 

Dodatkowe wyposażenie

Forma Proctor’a A Ø 100 mm; h= 120 mm

Forma Proctor’a B Ø 150 mm; h=120 mm

Forma CBR z nadstawką i podstawą perforowaną

Nasi partnerzy: