Dylatometr sejsmiczny SDMT

DYLATOMETR SEJSMICZNY (SDMT) SDMT jest połączeniem standardowego płaskiego dylatometru (DMT) z modułem sejsmicznym. Wyposażony jest w dwa czujniki, rozmieszczone w odstępie 0,5 m, do pomiaru prędkości fali Vs. Z prędkości fali Vs można określić małe wartości modułu Go.

 

Nowoczesne normy coraz częściej wymagają analizy sejsmicznej, dla której podstawowym parametrem jest Vs. SDMT pozwala otrzymać profile Vs w szybki, precyzyjny, prosty i ekonomiczny sposób. Powtarzalność Vs wynosi 1-2%. 

 

SDMT pozwala otrzymać, oprócz Vs, pozostałe parametry uzyskiwane za pomocą tradycyjnego DMT

 

Dylatometr sejsmiczny (SDMT) jest sondą służącą do pomiaru prędkości fali Vs. Badanie zapewnia dokładne i powtarzalne wyniki badań. Technologia jest szybka, pewna i prosta i nie wymaga żadnego zaplecza geofizycznego. Konfiguracja True Interval wyposażona jest w dwa odległe od siebie o 0,5 m czujniki. Układ elektroniczny zapewnia bardzo dokładną konwersję AD, korzystając z cyfrowej transmisji danych. Wysoka jakość sejsmografów umożliwia obliczenia prędkości fali w czasie rzeczywistym. Wartości prędkości fali Vs dostępne są do poziomu bieżącej głębokości badawczej. Akcelerometry mierzą odchylenie sondy SDMT w trakcie penetracji. SPDMT to rozszerzona wersja Dylatometru Sejsmicznego zawierająca dwa dodatkowe czujniki do rejestracji kompresji fal P.

Nasi partnerzy: