Komory temperaturowe

Symuluj idealne warunki otoczenia dla własnych próbek. Komora środowiskowa symuluje temperaturę do 70°C. Programista ma pełną kontrolę nad parametrami w zakresie symulacji specjalnych warunków środowiska.
Symulację można wielokrotnie powtarzać.

 

Możliwość wykorzystania urządzenia dla różnych rodzajów próbek i dostosowanie cykli do wymaganego standardu (normy) badawczej.

 

CYKLICZNA - Możesz uruchomić swój test niezliczoną ilość razy.Jeden program i 20 kroków to standard, ale można zaktualizować wersję do 50 programów i 200 kroków.

 

STAŁA - Dwa różne modele dla dodatniego lub ujemnego zakresu temperatur. Stabilność temperatury jest
zawsze gwarantowana +/- 0,1°C

 

LEKKA - Pełna symulacja światłem. Wybierz różne dostępne lampy lub jeśli potrzebujesz specjalnego światła, możemy je zapewnić.

 

MATERIAŁOWA - Testowanie materiałów w celu określenia odporności na temperaturę i wilgotność. Przetestuj swoje próbki za pomocą cykli zamrażania i rozmrażania przez programator obsługiwany ekranem dotykowym.

Nasi partnerzy: